Zorg, welzijn & onderwijs

Met Elkaar Voor Mekaar

Wat de onderlinge sociale samenhang betreft in Koudekerke in het kader van Zorg, Welzijn en Onderwijs, zijn er gelukkig tal van organisaties en vrijwilligers die zich het lot van de hulpbehoevende ouderen en jongeren aantrekken. Het beleid van de Zorg en Welzijn is vooral op politiek en ambtelijk niveau. Burgers, ondernemers, woningbouwvereniging en vrijwilligers doen er van alles aan om deze samenhang d.m.v. samenwerking in de praktijk vorm te geven. Vaak op eigen initiatief.

Gezondheid
Koudekerke beschikt over een prima Gezondheidscentrum. Hierin zijn huisartsen, apotheek, prikpost, diëtiste en fysiotherapeuten. De mobiele MRI-scan staat er op afgesproken tijden. Voor psychische gezondheidszorg kan een afspraak gemaakt worden. Daarbuiten zijn nog een fitness- en sporttherapeutencentrum gevestigd. Op diverse plekken en bij de volgende ondernemers is een hartdefibrillator aanwezig, de zgn. Automatische Externe Defillibrator (AED): Gezondheidscentrum, Supermarkt Emté, Meubeltoonzaal Woontrend Zeeland, Intratuin.

Onderwijs en kinderopvang
In Koudekerke zijn 2 basisscholen t.w.:
CHR Basisschool ‘T Klinket (Protestants-Christelijk) en Openbare Basisschool (OBS) “De Sprong”.
Daarnaast bestaan voor de allerkleinsten de mogelijkheid voor kinderdagverblijven.

Sport, kunst en cultuur
De organisaties, die zich inzetten voor specifiek het wel en wee van ouderen en kinderen d.m.v. clubactiviteiten zijn o.a. de ANBO, Kerkgemeenschap PKN, Dorpsvereniging, Scoutingclub, biljart-, schaak- en bridgeclub.
Op sportgebied zijn er o.a. de korfbalvereniging, voetbalvereniging, tennisvereniging e.a.
Op het gebied van kunst en cultuur zijn er zang- en muziekverenigingen o.a. Harmonie Voorwaarts.
Dan is er nog de jaarlijkse Koudekerke Uit De Kunst met Kunstroute. Verder de Sinterklaasoptocht, Paashaas en de lampionoptocht met aanluitend Kerstboomverbranding in januari, die speciaal vanuit de Ondernemers Vereniging Koudekerke worden georganiseerd.


Politiek en leefbaarheid

Stichting Dorpsraad Koudekerke is er vooral om het politiek en ambtelijk beleid van de Gemeente Veere te monitoren en (on)gevraagd advies te geven. Daarnaast mag de Dorpsraad ook eigen initiatieven ontwikkelen, i.k.v. leefbaarheidsprojecten, alsmede mistoestanden te signaleren, te corrigeren en desnoods te vernieuwen. Hierbij kan gedacht worden aan het herstel van het oorlogsmonument op de begraafplaats, het aan de kaak stellen van de gevaarlijke verkeerssituaties aan de Middelburgsestraat, het opknappen van het parkje aan de Kerkhoflaan e.d. De Stichting Dorpsraad Koudekerke vergadert gemiddeld 8 keer per jaar. De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar.
Informatie: www.dorpsraadkoudekerke.nl


Gemeente Veere

Gemeente Veere heeft binnen haar Zorg en Welzijn beleid o.a. ‘Veerse proeftuinen’ als speerpunt gemaakt. Een boodschapje doen voor de buurman, het dochtertje van een vriendin meenemen naar de speeltuin zodat mama even kan bijkomen, een telefooncirkel instellen voor alleenstaande senioren zodat ze elke dag een praatje èn wat sociale controle hebben; simpele voorbeelden van hoe burgers elkaar kunnen helpen. Hoe kan de gemeente de sociale samenhang binnen de kernen versterken, zodat ‘burenhulp’ weer normaal wordt en wat is nou eigenlijk ‘normaal’
Deze vragen staan centraal in de ‘Veerse proeftuinen’; een samenwerkingsverband van Stichting Welzijn Veere, Manteling en Walcheren voor Elkaar. Met de Veerse proeftuinen gaat Veere op zoek naar manieren om de sociale samenhang te verstevigen in de kernen Domburg en Koudekerke.
In een buurt waar mensen aandacht voor elkaar hebben en elkaar helpen, zullen problemen eerder gesignaleerd worden en kan wellicht voorkomen worden dat echte zorg nodig is. Met de Veerse Proeftuinen gaat Veere daarom niet op zoek naar burgers die zorgtaken willen overnemen, maar naar ideeën om de samenhang in een buurt te vergroten. Dat doet gemeente Veere door met organisaties te praten, maar hoort ook graag van de inwoners zelf welke ideeën en ervaringen zij hebben. Daarom organiseert gemeente Veere 22 november (Koudekerke) en 29 november (Domburg) lunchbijeenkomsten om daar met u over te praten. Daarnaast werkt gemeente Veere samen met de Hogeschool Zeeland. Als onderdeel van deze samenwerking houden studenten HBO-Verpleegkunde in november straatinterviews in de kernen om meningen en ervaringen van inwoners te verzamelen. De proeftuinen draaien nu alleen nog in Domburg en Koudekerke, maar de ideeën die hieruit voortvloeien wil gemeent Veere ook uitrollen over andere kernen in de gemeente en op Walcheren.
Voor meer informatie over het beleid Zorg en Welzijn zie de website van de Gemeente Veere.