Toekomstvisie

Niet meer, wel beter!

Onze toekomst, dé toekomst van Koudekerke en Dishoek, is een belangrijk onderwerp om over na te denken. Het afgelopen jaar hebben wij als Ondernemersvereniging hier samen met de Dorpsraad en met bewoners van Koudekerke serieus over nagedacht. Onze bevindingen hebben we samengevat in een visie:

Toekomstvisie Koudekerke - Dishoek | Niet meer, wel beter!


De Toekomstvisie gaat in op cultuur, economie, woningbouw, duurzaamheid, jeugd en bereikbaarheid. U kunt de Toekomstvisie Koudekerke - Dishoek online inzien, klik hier of download de Toekomstvisie hier.